Kde robíme čiarky vo vete

Seminárna práca a správny pravopis v ktorej nerozhodne len nejaká pravopisná poučka, ale znalosť vetnej sklady, stavby viet. Neplatí teda napríklad, že pred „a“ sa čiarka nerobí. Napr. Sľúbila, že príde, a to hneď vstredu.A kde sa často chyba čiarky objavuje? Napíšte, prosím, žiadosť v angličtine. Bolo to, zdá sa mi, vlani vlete. Vložený výraz alebo vsuvka je vo vete medzi čiarkami. Navyše pamätajme, že za čiarkou a bodkou býva vo strojopisné písaní medzera. Ak je na konci vety skratka (napr., Atď.), Ďalšie bodka sa už nepíše. Medzi slovom pred zátvorkou a začiatkom zátvorky je medzera https://cecko.eu/public/pb161_fall14_hw02 (podľa tohto príkladu). Kým medzi zátvorkou a slovom vnútri zátvorky medzera nie je.

Písanie veľkých písmen

Seminárna práca musia byť tiež strážená v tom, kde v názve píšeme veľké písmeno nielen u predložky, ktorú meno miesta začína, ale aj v ďalšom slove: Na Dlhom lánu, apod. Pozor na odlíšenie príslušníkov národov a príslušníkov etnických skupín alebo vyznania. Správne píšeme žid (vyznávač židovskej viery), ale Žid (člen židovského národa – najmä v Izraeli). Pozor na prepony!  Predpony môžu rozlíšiť význam slov. Predpona – z, – zo je obvyklá u slovies, ktorá vznikla z mien podstatných a prídavných. Napríklad oceľ – zoceliť, kameň – skamenieť, červený – sčervenať, nemožný – znemožniť, temný – ztemnět, prísny – sprísniť, atď.

300x250-1509716084.png
Share