Konečne promócie

Konečne ste sa dočkali. Po toľkých rokoch úporného štúdia ste sa konečne dočkali. Konečne ste dokázali svojmu okoliu, ako vás po celú dobu vášho doterajšieho života neustále podceňovali. Však si možno spomínate, ako vás už na základnej škole niektorí spolužiaci, ale aj učitelia podceňovali. Údajne sa k ničomu nehodíte. Študijný typ rozhodne nie ste. A toto neustále podceňovanie vás pomaly, ale iste prinútilo. Už v tej dobe ste si možno hovorili, ja im to ukážem. A naozaj. V súčasnej dobe ste už úspešne zakončili magisterské štúdium a okrem vytúženého titulu máte oveľa väčšie skúsenosti a prehľad ako mnohí vaši rovesníci. Už ten slastný pocit. Dokázal alebo dokázala som im to. Teraz vidí, že ma stále len zbytočne podceňovali. Teraz sa však musíte rozhodnúť.

Rozhodnutie

Práve teraz stojíte pred ďalším vážnym rozhodnutím. Mám sa po zdarnom ukončení štúdia vrhnúť do reálneho života a zahodiť doterajší prístup študenta? Alebo sa pokúsiť o poslednú métu a získať doktorát? Ak ste študijné typ, neváhajte. Opäť môžete zabudnúť na všedné starosti bežného života. A rigorózna práca? Tu opäť hravo zvládnete, aj keď vás už rozhodne nikto nemôže podceňovať.

300x250-1509716084.png
Share