Ochrana pacientov

Atestačná práca a to, že obsahuje kazuistiku, potom by sa mal autor vyvarovať nasledujúcich chýb: do hlásenia prípadov nepatrí iniciály pacientov, len vek a pohlavie, to vyplýva z požiadaviek na ochranu pacientov, aby nebolo možné popisovanú osobu ľahko identifikovať. Častou chybou je písanie kazuistiky ako chorobopisu, vrátane skracovanie slov, vynechávanie slovies, vkladanie výsledkov priamo z informačného systému a podobne. Ak sa píšu v kazuistike laboratórne výsledky, ktoré nie sú úplne štandardizované (napr. Sérologie), mal by autor uviesť tiež normálne hodnoty v danej laboratóriu.

Žargón nepatrí do odborného textu

Lepšie ako vypisovanie presných dát akú ma atestačná https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/-/SK/ZZ/1977/55/ práca je napísať: v čase prijatia, za týždeň, pri preklade a podobne. Výrazy ako doočkovat, preliečiť, zaléčit, nasadiť liečbu, uhryznutí kliešťom alebo dokonca mimoriadne odporný a zavrhnutiahodný výraz „zákus kliešťa“, to všetko je žargón, ktorý nepatrí do odborného textu. Odborný text sa píše v 3. osobe jednotného alebo množného čísla a v minulom čase. Najmä v kazuistikách sa študenti radi uchyľujú k 1. osobe množného čísla, čo je nevhodné.

300x250-1509716084.png
Share