Štítky:

O poklad sa musíme neustále starať

Ako už bolo popísané, všeobecne sa má za to, že malé dieťa patrí k mame či inej najbližšej osobe, ku ktorej si môže vytvoriť silné puto, a to najlepšie do svojich 3 rokov – čo je oficiálny veková hranica pre vstup do materskej škôlky alebo tiež fungujú jasle. Lenže pokiaľ nejde o obyčajné celodenné „odloženie“ batoľaťa […]

Read More