Úspešné zavŕšenie štúdia

Prechod zo strednej školy na vysokú býva určite pre každého náročný. Zvyknúť si na nový systém samostatného štúdia, dodržiavať metodické postupy, ktoré sú príznačné pre vedeckú činnosť a pritom neprísť o zdravý rozum, to chce poriadnu dávku odolnosti – alebo profesionálnu pomoc odborníkov. Zatiaľ čo vy sa môžete bez stresu pripravovať na štátnice, my zabezpečíme, aby vaša bakalárska práca bola formálne správna a obsahovo originálna, bez rizika obvinenia z plagiátorstva. Pristupujte k svojmu času efektívne a zodpovedne!

Hurá k úspešnej obhajobe

Prvým serióznejším výstupom vypovedajúcim čo-to o vašom štúdiu je bakalárska práca. Pri jej posudzovaní sa kladie dôraz práve na formálnu úpravu, pričom však nemožno obísť ani obsahovú stránku, ktorá naznačuje úroveň odbornej zorientovanosti autora v danej problematike. Rôznorodosť a relevantnosť informačných zdrojov, korektné citovanie a formálna úprava zodpovedajúca metódam vedeckej činnosti – to sú predpoklady, ktorými vás vybavíme na cestu k úspešnému zavŕšeniu vysokoškolského štúdia.

300x250-1509716084.png
Share